Coaching som problem

Jeg har bidraget med essayet “Coaching som problem” til antologien Coaching i nyt perspektiv, redigeret af Tine Gaihede og Kim Gørtz (Hans Reitzels).

Bogen rummer det meste om coaching: historie, metoder, erfaringer og kritik. Se mere her