Coaching som problem

Med afsæt i den filosofi, som er forbundet med filosoffen Gilles Deleuze og psykiateren Félix Guattaris fælles forfatterskab, vil jeg rejse to spørgsmål i dette essay. Det første spørgsmål er: Hvad skal vi forstå ved et problem? I forlængelse heraf spørger jeg: Hvilket problem er coaching løsningen på? Disse to spørgsmål fører videre til mit egentlige ærinde, nemlig at belyse nogle problematiske sider af coaching og herunder vise, hvor coaching reelt fungerer.

Læs: Coaching som problem.

Essayet er oprindeligt publiceret i bogen Coaching i nyt perspektiv redigeret af K. Gørtz og T. Gaihede, Hans Reitzels Forlag, 2014.

Se endvidere:

Coaching – et moderne pyramidespil

Coaching – et symptom på angst

Kunsten at arbejde

Coaching som problem

Jeg har bidraget med essayet “Coaching som problem” til antologien Coaching i nyt perspektiv, redigeret af Tine Gaihede og Kim Gørtz (Hans Reitzels).

(Fra 2007 og et par år frem, skrev jeg flere kritiske kronikker om coaching og selvhjælpsbølgen. Se mere her.) 

Bogen rummer det meste om coaching: historie, metoder, erfaringer og kritik. Se mere her

Blog at WordPress.com.

Up ↑