Love holds the potential for political change

“Loving people is the only thing worth living for.” – Søren Kierkegaard

I believe that all kinds of discrimination, hate and suffering can only be destroyed by love.

In her book All About Love: New Visions, the philosopher Bell Hooks (or, as she prefers, bell hooks) defines love as the will to extend or expand oneself for the purpose of allowing the spiritual self to flourish—including the selves of others. According to the existential philosopher Søren Kierkegaard, love is edifying. Love is a verb; it does something. But that is not all! In a letter to his then-fiancée Regine Olsen, Kierkegaard wrote, “Freedom is the element of love.”

Love requires freedom. Or only free people can love.

I propose an understanding of freedom as being with friends. Freedom is the manifestation of a complete or meaningful relationship. Every relationship always assumes something that is not oneself. Love cannot therefore be reduced to self—love is, rather, an external force that arouses joy.

Seen in this light, I believe that a will to love—fundamentally—tries to overcome the devastating sadness that comes in the face of exploitation, discrimination, abuse of power, violence and death.

Works of Love, Kierkegaard argues that only love is edifying.Not anger. In connection with the religious injunction to love your neighbour as yourself, he emphasizes that the term neighbour does  not refer to your race, your gender or your nation, but all people. Anyone, he writes. All people should be loved as equals (not necessarily loved equally).

That is, treated equally. Treated with the same respect and rights.

With Kierkegaard’s call to love all human beings as equals, he turns love into a political concept that destroys the damning group identity politics of the time. Love possesses such a liberating potential. It confirms the wisdom of Hannah Arendt, when she said that evil is the result of our thoughtlessness, our reluctance to think well and thoroughly.

Mindlessness is associated with a lack of attention, an inability to love.

Love is the vitality with which all critical thinking begins. It’s like a friendly bond that can make you and me wiser. That which is part of life in all its complexity: everything that breathes, shits and dies.

Love can only flourish when we—all of us—recognize that none of us own life, but rather, that it is on loan. It is the manifold powers of life that we cherish, not our ego, race or territory.

Love holds the potential for political change. It happens when all people are loved, as equals.

Og jeg stopper først

”Og jeg stopper først, når mænd stopper med at begå overgreb,” skriver Sille Kirketerp Berthelsen i en kronik i Information

Offerrollen er blevet så populær, at alle tilsyneladende drømmer om at påtage sig den. Kvinder og mænd, de fremmede, de syge, de arbejdsløse, de smukke, de tynde, de kloge og mindre kloge. Alle er de til tider ofre. For offeret er det altid den anden eller de andres skyld. 

I Berthelsens kronik er det mændenes skyld. De begår overgreb. Og det gør de. Jeg tvivler ikke på statistikkerne eller hendes oprigtighed. Men, modsat hendes spådom, er jeg ikke træt af #MeToo. Tværtimod. 

I Spanien, hvor jeg bor, dør der cirka to kvinder om ugen på grund af hustru- eller parvold. I alt for lang tid har holdningen været – helt forrykt – at lidt fysisk vold er okay. Heldigvis har #MeToo og andre vigtige kampagner igangsat en mentalitetsændring i Spanien (se også When Stupidty Rules).

Men kvinder begår også overgreb af den ikkedødelige karakter, som kronikøren nævner. Mange mænd har fået slynget en barm i ansigtet eller presset nogle hårde bryster mod sin ryg. Mange mænd er også blevet reduceret til objekter af kvinder. Mange mænd har oplevet at blive kysset mod deres vilje. Eller haft en hånd i skridtet efterfulgt af en enten såkaldt smigrende eller fornedrende kommentar om, at der er noget henholdsvis ikke noget at komme efter. Jeg har prøvet det hele. Jeg har også mødt en kvindelig blotter. 

Adfærd er altså ikke partout kønsbestemt, men snarere tegn på at en person er mere eller mindre velfungerende (se også All Women Are Not Angels).

Mine egne erfaringer til trods ser jeg ikke mig selv som offer. Jeg er snarere et menneske, der har erfaret livet på godt og ondt. 

Enkelte vil nok mene, at det skyldes, at jeg er en mand. Og sagen forholder sig unægtelig anderledes for mænd, idet manden ofte er fysisk stærkere og derfor kan virke mere truende (og manden fylder unægteligt væsentligt mere i statistikkerne). Alligevel gjorde den kvindelige blotter mig bange, da jeg mødte hende som niårig.

Jeg tror, at inderst inde i os alle befinder alle de andre sig. Vi former og formes af hinanden.

Stereotyper og generaliseringer er der nok af. De vokser som bekendt, hvor ignorancen trives.

Pointen er, at der findes smukke, respektfulde og tillidsvækkende mænd og kvinder, ligesom der findes mandlige svin og kvindelige orner. 

Af samme grund, så vil jeg gerne være en killjoy – noget typisk filosofisk og ikke partout feministisk – og ønske mig, at kronikøren først ville stoppe, når alle mennesker stopper med at begå overgreb. 

Dette vil kræve, at vi bevæger os udover denne dualistiske dans mellem offer og krænker, hvor positionerne hele tiden skifter, som i en tenniskamp. Når offeret føler trang til at hævne sig, som i kronikken, så kan jeg godt forstå det, ligesom jeg ofte finder vreden produktiv, men problemet er dog, at taktikken nemt kan ende med at bekæmpe had med had.

Det for småligt til at gøre verden mere rummelig. 

En mere frugtbar tilgang ville udspringe af kærlighed. Det vil sige, at i stedet for at gøre et regnskab op, som jo aldrig kan gøres op, når det er så attraktivt at være offer, kunne kræfterne bruges på at skabe et fundament, hvor fremtidens mennesker kan leve frit og kærligt sammen. Som den afroamerikanske feminist bell hooks har påpeget, er kærlighed ikke en naturlig menneskelige evne, men derimod noget vi må lære. Kærlighed forudsætter, at vi mødes med kærlighed, venlighed og medfølelse, hvorved vi også erfarer lighed mellem mennesker – dvs. mellem køn, racer, aldre og seksuelle præferencer. Kærligheden kræver tillid og respekt, hvilket er noget som kultiveres gennem tillidsvækkende og respektfulde handlinger.

At vedkende sig eksistensen af krænkelser og overgreb er første vigtige skridt. Næste skridt må være, at eliminere eller reducere muligheden for fremtidige krænkelser.

Dette projekt kræver, som nævnt, kærlighed, venlighed og respekt, ikke had.     

Denne kommentar blev bragt i en redigeret og forkortet version i Information

All about love

Many years ago, I ended my first book with a reference to the lyrics of Massive Attack’s song “Teardrop”: “Love is a verb, a doing word.” I make a habit of never re-reading my own work, but I was again reminded of that song while I was reading Bell Hook’s lovely treatise on the transformative power of love.

In All About Love: New Visions, Bell Hooks or—as in all her books, her name isn’t capitalized—bell hooks argues that love is what liberates us and others. She says it’s about time that we defined and understood love. For example, love is not something mystical, an excuse for losing all control, or—even worse—those times when we hurt someone out of love. Just imagine the parent who abuses his or her children yelling, “I hit you because I love you!”

“Love and abuse cannot coexist,” bell hooks says. I love her from saying so, with such argumentative strength that this is clearly non-negotiable.

In this way, hooks also lifts love from an individual to a social issue. We are formed by the society we live in. Therefore, unless we become conscious of our blind spots and fight to get rid of them, we might reproduce a misunderstanding of what love is and how to live and practice love.

“To maintain and satisfy greed, one must support domination. And the world of domination is always a world without love,” hooks writes. Just think of Trump. Is he alone the real problem, or is it the mentality or ideology that put him in power?

Hooks emphasizes that our current culture is full of greed and exploitation—not only sexual or gender exploitation but also racial and economic. She mentions how former president Bill Clinton’s sexual relationship with an intern exposed a fundamental flaw in his self-esteem and how easily such behavior was accepted or objections to it silenced.

Hooks offers us a useful definition of love that she takes from M. Scott Peck’s The Road Less Traveled. “Love is the will to extend one’s self for the purpose of nurturing one’s own or another’s spiritual growth.” In other words, love is not something that we simply activate by pushing a button. Rather, love is something we must learn. Important ingredients are care, trust, respect, affection, and honesty. Hook adds, “When we are loving, we openly and honestly express care, affection, responsibility, respect, commitment, and trust.”

As a parent, teacher, or adult, we are responsible to teach and cultivate love. This also means addressing situations in which we see love being violated, for instance, if some parents—or partners—use violence to express love. It’s not love. It’s violence and abuse.

“There can be no love without justice,” hooks writes. This means that parents and teachers should treat children with respect. My children are not my property. They are individuals that I have a responsibility towards, ensuring that each of them—with “them” being the operative word—is capable of giving and receiving love. This also illustrates the need to find the balance between setting limits and nurturing free expression. So, without justice, love can’t exist. It resembles Plato’s idea of the Good, which is right, just, and beautiful. Hooks is an idealist about love.

Hooks’s narrative is a mixture of a personal memoir, in which she refers to her own friends or relationships, and an ongoing dialogue with psychologists and spiritual thinkers. She has an especially critical outlook on sexist stereotypes that extend back to Eve and Adam, in which women, just by being females, were—or are!—less likely to tell the truth. After all, as the story goes, Eve did lie to God. However, who cares about this since God now is dead? I find that many care because, although we may not believe in any transcendent being, the idea still colors our culture and many people’s behavior.

Although I don’t mind setting love and freedom up as ideals—basically, because I can’t come up with any two virtues of more importance—I still think that hooks tends to moralize. Since I agree with her basic arguments, the challenge is to know when, or if, she takes her points too far. For example, she is apt to describe men as one homogenic mass, perhaps because of her stated agenda. She writes, “most men tend to be more concerned about sexual performance and sexual satisfaction than whether they are capable of giving and receiving love.” Here she falls for what is a stereotypical cliché, regardless of if this appears to fit scores of American men. Even in the United States, I believe that there are as many ways to be a man as there are to be a woman.

Basically, hooks describes men as rather primitive animals that hardly know how to show emotion, sounding like a popular journalist writing about Mars and Venus rather than grounding her discussion in facts. I have much sympathy for those wanting to get back at men, but this undermines her project since she doesn’t live up to her own philosophy. Love can only liberate us if we think beyond individual identity and experience. Even as I say this, I can’t help adoring bell hooks’ work. She also has written one of the best books on feminism, in which she stresses that men are not the problem but sexism and exploitation are.

For me, capitalism is the main evil and the cause of racial and gender inequalities. We all know that disparities and discrimination still exist. We know that a white patriarchal president at this moment reigns in the United States. We all know that he’s a racist and sexist who, I think, actually fears losing the fictional privileges he sees as due to him because of his gender and skin color. However, fortunately, far from every man is like him. I know I say this from a privileged position of being a Scandinavian brought up with a high level of equality (unfortunately, even Scandinavian countries now have a rising number in intolerant politicians and citizens), yet I also only need to look out my window here in Barcelona, Spain, to see that sexism, exploitation, and domestic violence are part of daily business.

I stand by hooks regardless of her stereotypical descriptions of men, and I am inspired by her overall idea that love should be first defined and then understood so that we can finally learn how to practice it. We can actively decide whether we really want to love this or that person. Believing this is impossible reduces humans to beings purely made up of lust and desire, whereas—as Spinoza said—we are a mixture of reason and emotions.

Thus, hooks advises us to stop saying, “I am in love,” and, instead, to say, “I am loving” or “I will love.” Emphasizing love as a verb and not as a noun requires courage. She writes, “as long as we are afraid to risk, we cannot know love.”

To love is to accept that no promises can be kept in life. All we can do is to live life to the fullest so that we, one day, can die without regrets. This echoes Plato’s idea that knowing how to live is also knowing how to die. As hooks might say, knowing how to love is also knowing how to die. I hereby warmly recommend All About Love.

 

all-about-love

Blog at WordPress.com.

Up ↑