Mod det falske

Løgn, manipulation og strategisk forførelse er, og har altid været, en del af den politiske dagligdag. Nogle vil mene: en del af alles dagligdag.

Jeg vil forsøge at tydeliggøre, at et for ensidigt fokus på ”post-truth” reelt overser noget mere essentielt, nemlig en tiltagende skødesløs omgang med livet. Internettet og især de sociale medier har fremmet en nonchalant tilgang til livet, der har forvandlet os til forbrugere uden reel indsigt i, hvad vi vil. Vi er blevet forført til afhængighed. Det indebærer også, at information opfattes som gyldig, i det omfang den stemmer overens med vores egne interesser – i det omfang den er brugbar for mig.

Læs resten af essayet i Eftertryk

Et demokrati kræver myndige mennesker

“Journalisten er den, som kan tilføre information en etisk såvel som æstetisk ramme. En ramme, der ikke kun handler om at behage læseren, men også om at oplyse, støde, problematisere og fabulere. Gode journalister er gode observatører; de er gode til at tolke det, som sker, hvorved de formår at give informationerne et skær af saglighed, som læseren derefter kan vurdere fornuften af ved hjælp af forstand.”

Fra min kronik Et demokrati kræver myndige mennesker. Det skal journalistikken hjælpe med bragt i Information. Den påpeger vigtigheden af den gode journalistik i en ’postfaktuel æra’, fordi den kan træne, pleje og skærpe den kollektive forstand. Modsat skaber den mindre gode journalister umyndige læsere, der ikke længere evner at skelne mellem sandt og falsk.

Blog at WordPress.com.

Up ↑