Løgnen er demokratiets død

Filosoffen Hannah Arendt havde et skarpt blik for forholdet mellem sandhed og løgne. Hun vidste, at det, som overbeviser masserne ikke er fakta, end ikke alternative fakta, men hvor stærkt noget kan opretholde den fortælling, som nogle ynder at se sig selv igennem.

Den fortælling, som Arendt talte om, svarer til hvad vi i dag kalder identitetspolitik, hvor enhver gruppe ser sig selv som særegne, hvorved de værner om deres egen fortælling med en nidkærhed, der til tider gør dem blinde for egne mangler, eller andre menneskers ideer og tanker.

Problemet i dag er det samme, som Arendt rejste midt i det tyvende århundrede, nemlig at de fleste ikke ønsker at tænke, de foretrækker at ignorere besværlige politiske problemer, eller de tyer til klicheer og fjollerier. Det sker, når vi ryster på hovedet af Trump, og siger: ”Sikke en idiot.” Intet synes for alvor at vække vores slumrende handlekraft. Og dette er demokratisk problematisk.

Det modsatte af rationel sandhed er ignorance. Og det modsatte af en faktuel sandhed er den bevidste løgn. Det nytter altså ikke at ignorere politikere (eller andre), der lyver. Det nytter heller ikke – ganske misvisende – at kalde en løgn for en holdning, som kunne man kalde en regnefejl en holdning. Den rationelle sandhed krymper, når nogen bevidst fordrejer, undlader, overdriver eller lyver om faktuelle sandheder (se Den der råber lyver)

Politisk populisme henvender sig til befolkningens følelser; følelser, der som alt andet kan være sande eller falske, velbegrundet eller ubegrundet, fornuftige eller ufornuftige. Følelser er afhængige vores overbevisning eller tro – altså den fortælling vi ønsker at identificere os med – og ikke, hvorvidt noget er sandt eller falsk.

Måske det hele kan summeres igennem Arendts spørgsmål: ”Hvordan sker det onde?” (se  Are We Thinking?) Det sker ikke fordi vi er dumme, sagde hun. Snarere på grund af mangel på omtanke og ubesindighed. Ren og skær dovenskab og ligegyldighed.

Et politisk og socialt engagement kæver en vilje til sandheden, fordi dette engagement skaber fremtidens fundament.

Blog at WordPress.com.

Up ↑