En frigørende kamp

Ligestilling er ikke blot en kønskamp, men en kamp alle – uanset køn, race, etnicitet, seksualitet m.fl – bør kæmpe.

“Der er en klar tendens til at reducere alting (dvs. magtmisbrug, krænkelser, overgreb og ulighed) til et spørgsmål om køn, hvorved feminismens frigørende kamp ødelægges,” mener filosof Finn Janning og opfordrer til, at man træder et skridt tilbage.

“Det, som jeg finder frigørende hos Beauvoir, er, at hun – modsat den kaloriefattige mediefeminisme, der konstant generaliserer på vegne af alle mænd og kvinder – ikke ønsker en verden, der er feminin. Snarere plæderer hun for en verden, hvor intet menneske (læs: intet køn, race eller seksualitet) er noget i sig selv, men altid står i et forhold til de andre.”

“Det er netop det faktum, at vi alle er forgængelige, som binder os sammen og gør os i stand til at udvise omsorg og medfølelse.”

Læs hele essayet i POV International.